O společnosti

Firma Tritón Pardubice s.r.o. byla založena koncem roku 1993 v Pardubicích, průmyslovém městě v centru České Republiky. Zpočátku byla hlavní činnost společnosti zaměřena na prodej komponent pro výstavbu počítačových sítí.

V souvislosti s  nástupem strukturovaných kabeláží a prudkým rozvojem GSM sítí začala firma nabízet 19“ rozvaděče. Silná tradice strojírenské výroby v regionu vedla k myšlence vyrábět tyto rozvaděče vlastními silami. Výroba se postupně rozšiřovala a od roku 2001 je výrobní závod a sídlo firmy umístěn v lokalitě Pardubice – Starý Mateřov.

Výroba zpočátku probíhala v jedné hale o rozloze 4 500 m2, v současnosti výrobní závod zabírá plochu více jak 14 000 m2 v celkem 4 halách, vybavených nejmodernějšími technologiemi. Na konci roku 2016 pracovalo ve firmě 190 zaměstnanců, obrat dosáhl hranice 370 miliónů Kč, přičemž více jak 75% produktů směřuje na export. Mimořádný důraz je kladen na jak kvalitu výroby (certifikát ISO 9001:2009), tak i vlastních výrobků s certifikací zkušebny TÜV. Pozornost je věnována i bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců, jak o tom svědčí certifikát OHSAS 18001:2008.

Společnost klade důraz na ekologii celého výrobního procesu. Pro povrchové úpravy jsou užívány bezodpadové technologie s uzavřeným okruhem vzduchu a pro vlastní výrobu energicky nenáročná zařízení. Veškeré odpady jsou pečlivě tříděny a vráceny znovu do oběhu. Pro osvětlení kanceláří, vlastní výroby a okolí hal byly použity úsporné technologie LED. V roce 2011 firma získala certifikaci dle systému environmentálního managementu ISO 14001:2005.

Nedílnou součástí filozofie firmy je i filantropie, která míří převážně do oblasti zdravotnictví, školství či na pomoc obětem postižených přírodní katastrofou.

 

2014
Tritón 2014 Tritón 2014
Tritón 2014  
2013
 

Triton 2013 prosinec

Hala 4 - 2013

2011
2008

Triton 2011

Triton 2008

2001
2000

Triton 2001

Triton 2000

   
Výroba
 
Výroba Výroba

Výroba

Výroba  

 

V roce 2008 jsme zahájili  práci na projektu v rámci programu "Inovace - Inovační projekt - Výzva I", který se nám v  roce 2009 podařilo úspěšně zakončit. V návaznosti na to jsme v koncem roku 2009 započali práce na projektu "Inovace prostředků technologie výrobního procesu a systémů řízení automatizovaného výrobního systému".